Meer hygiëne in de sanitaire ruimte? U bent aan zet!

Wash your hands

Hygiëne is belangrijker dan ooit en krijgt steeds meer aandacht. We wassen onze handen stuk, dragen mondkapjes en houden afstand. Maar hoe staat het met de hygiëne in de sanitaire ruimte? Deze ruimte ziet men niet als de meest schone locatie. In deze blog zoeken we uit welke onderzoeken naar hygiëne er zijn geweest in de sanitaire ruimte en wat u er tegen kan doen om te voorkomen dat uw klanten, medewerkers of uzelf bacteriën oppikken.

Binnenshuis

In geïndustrialiseerde landen brengen mensen gemiddeld gezien 90% van hun tijd binnen door. Dan wel op kantoor, in de fabriek of thuis: bijna de gehele tijd is de mens binnen[1]. Juist binnen zijn er significant meer bacteriën dan buiten[2] en de meeste schimmels worden gevonden in keukens, badkamers en kantoren.

Onderzoek naar hygiëne in de sanitaire ruimte

Op het gebied van badkamers werden al in 1975 twee zeer belangrijke zaken aangetoond door Gerba, Wallis en Melnick[3]. Ten eerste: Bij het doortrekken van het toilet verdwijnt een deel van de bacteriën. Een deel blijft echter zitten en ook na herhaaldelijk doortrekken verdwenen die niet. Sterker nog, het werd vaak nog erger. Het porselein blijkt bepaalde bacteriën aan te trekken en bij het doorspoelen uit te stoten. Sommigen virussen die in de toiletpot zaten konden door een behandeling wel loskomen van het porselein en verdwenen daarna na een aantal keren doorspoelen. Sommige virussen echter niet.

Ten tweede, bacteriën die in de toiletpot zaten, kwamen bij het doortrekken buiten het toilet terecht. De bacteriën en virussen die iemand achter laat in het toilet, kwamen door het doorspoelen ver buiten de pot terecht. Deze bacteriën groeiden ook nog rustig verder in de uren hierna. De conclusie die de onderzoekers trokken was dan ook dat iemand een virus kan oplopen in de sanitaire ruimte.   

Bovendien toonden onderzoekers in 2014 aan dat er meer dan 77.000 verschillende vormen van virussen en bacteriën zich in publieke toiletten bevonden[4]. De virussen die gevonden worden? Onder andere: het herpesvirus, Staphylococcus, human papillomavirus (HPV), en E. Coli.

Kortom, rond het toilet bevinden zich veel bacteriën. Hoe zit dat op het gebied van handen wassen en handen drogen dan? Daar is veel discussie over. In een studie in 2018 wordt er aangetoond dat er bacteriën worden rond geblazen bij het drogen van de handen[5]. Echter, het is nog onbekend of die bacteriën geconcentreerd genoeg zijn om schadelijk te zijn. Ook zouden zogenaamde jet-blowers meer bacteriën rond blazen dan normale handendrogers. Ook hier is er discussie, want het is namelijk niet zo raar dat er bacteriën rondzwermen in een publiek toilet. De vraag of de bacteriën daar echt schadelijk zijn, is nog onbeantwoord.

Oplossing

Kortom, er zijn veel mogelijke infectiebronnen in een publiek toilet. Gelukkig is dat te voorkomen, en zoals beloofd komen we met een oplossing.

Veel klanten van biocompact hebben gekozen voor Urimat watervrije urinoirs, omdat deze geen nevel verspreiden (de urinoirs gebruiken geen water en worden dus niet doorgespoeld). Zoals besproken, via die nevel is de kans dat toiletten bacteriën verspreiden. Door geen water te gebruiken, worden er significant minder bacteriën verspreid.

Daarnaast is er ook technologische vernieuwing op het gebied van handen wassen. Met onze Smixin handen was units raakt de gebruiker niks aan. Water, zeep en papier worden automatisch afgegeven op het moment dat het nodig is, simpel door de handen in het apparaat te steken. Zo voorkom je dat je bacteriën op het apparaat achterlaat welke de volgende gebruiker aansteekt.

Conclusie

Dat de publieke toiletten veel bacteriën huisvesten is zeker aangetoond. Gelukkig is het ook zo dat de techniek beter en beter wordt en daarmee voorkomt dat dit soort bacteriën en virussen de kans krijgen om de gebruiker te infecteren.

Interesse om te kijken hoe we uw sanitaire ruimte hygiënischer kunnen maken? Bekijk onze producten of neem contact met ons op.


Links & Verwijzingen

Foto door Sharon McCutcheon viaUnsplash
[1] Tijdsbesteding binnen / buiten
[2] Bacteriën binnen
[3] Gerba, Wallis en Melnick
[4] Virussen in het toilet
[5] Bacteriën bij het handendrogen

Drinkwater: wat is het en hoe wordt het gemaakt?

In deze blog leg ik uit wat drinkwater is en hoe het wordt gemaakt.

Wat is drinkwater?

Vaak hebben wij het met onze klanten over drinkwater besparen. Maar wat is drinkwater precies, en waarom is hier een tekort aan?

Drinkwater is water van dusdanige kwaliteit dat het te gebruiken is voor consumptie. . In de Drinkwaterwet (voorheen Waterleidingwet) en in het Drinkwaterbesluit staan namelijk specifieke eisen waar drinkwater aan moet voldoen. Hierdoor kan men in Nederland verwachten dat het drinkwater zonder gevaar te consumeren is. De wet zegt onder andere iets over de bestandsdelen, de smaak en de kleur. Bij consumptie denken wij voornamelijk aan het water wat we drinken. Echter, het gaat niet alleen over water uit de kraan. Het gaat ook over water dat we gebruiken tijdens ons dagelijks leven, namelijk water voor koken, wassen of het toilet door te spoelen.

Wij kennen drinkwater overigens vooral als leidingwater. Dat is logisch, gezien in Nederland sinds het bestaan van drinkwater dit wordt geleverd via een leidingnetwerk. Als eerste gebeurde dit in Amsterdam waar bewoners een emmer drinkwater konden halen voor één cent. [1]

Hoe wordt drinkwater gemaakt?

Toen in 1853 in Amsterdam als eerste het waterleidingnetwerk ontstaan is zijn er vanaf 1900 steeds meer gemeentes die samen een waterleiding bedrijf oprichten. Dat was de start van massale aansluiting op waterleiding voor de normale burger. Dit was belangrijk, omdat men tot op dat moment hun water bij waterputten haalden. Deze waren namelijk een bron van bacteriën en zorgden voor uitbraken van verschillende virussen. Al deze waterleidingbedrijven zorgen voor het winnen, zuiveren en distribueren van het water naar consumenten en zakelijke klanten.

Winning
 Onttrekking grondwaterOnttrekking natuurlijk duinwaterOnttrekking oevergrondwaterOnttrekking oppervlaktewater
Waterwinning 2005 (miljoen m3) 695 11 60 490
Waterwinning 2006 (miljoen m3)  706 10 61 502
Waterwinning 2007 (miljoen m3) 6911362482
Gebruik per type ruwwaterbron[2]

Het winnen in Nederland gebeurt dus door verschillende technieken, zoals hierboven te zien:

  1. Grondwateronttrekking (55%)
  2. Oppervlaktewater en oevergrondwater onttrekking(44%)
  3. onttrekking uit natuurlijk duinwater (0,1%)

Grondwateronttrekking gebeurt na het langdurig laten zitten van het water in de grond. Dit water is daar vooral door regenwater gekomen. De levende organismen zijn dan verdwenen en vervolgens pompt het waterbedrijf het water omhoog. Oppervlaktewater onttrekking gebeurt voornamelijk in gebieden waar het grondwater te veel zout bevat. Dit is voornamelijk in de gebieden die grenzen aan open (zout) water. Oppervlakte water is voornamelijk water uit de Maas en de Rijn.

Zuiveren

Na het winnen van het water starten een aantal processen om het water geschikt te maken voor consumptie. Deze processen verschillen per herkomst van het water.

Beluchting, microzeven, ontharding, kooldosering en zandfiltratie worden ingezet om zo aan de eisen te voldoen, die in de wet staan omschreven. Vervolgens gaat het water naar een reinwaterkelder. Het waterleidingbedrijf slaat het water hier op. Vervolgens verblijft het water voor maximaal 24 uur om de kwaliteit te waarborgen.

Distribueren

Vanuit de reinwaterkelders wordt het water onder druk de leidingen in gespoten waarna het uiteindelijk uit de kraan komt.

Nadat het drinkwater gebruikt is, komt het terecht in het riool. Vanuit het riool gaat het water naar rioolwaterzuiveringsinstallaties. Hier wordt het water gefilterd door het toevoegen van bacteriën en zuurstof. Nadat dit is gebeurd wordt het uiteindelijk teruggeven aan de natuur, uiteraard onder strenge voorwaarden waar het water aan moet voldoen.

Conclusie

Het water legt een hele reis af alvorens het bij u uit de kraan komt. Dat gebeurt voornamelijk om de kwaliteit te waarborgen. Bovendien biedt dit mogelijkheid om uit verschillende bronnen water te halen. Kortom, een heel belangrijke taak die al jaren goed wordt volbracht.

Links & Verwijzingen

[1] * J.A. Groen jr., Een cent per emmer. Het Amsterdamse drinkwater door de eeuwen heen (Amsterdam 1978).
[2] BRON: VEWIN