Hoezo is een watervrij urinoir hygiënischer?

Een watervrij urinoir stinkt, of toch niet?

Een nieuw jaar nieuwe kansen. Oftewel, hét moment om een hardnekkig gerucht de wereld uit te helpen. Een watervrij urinoir is onhygiënisch en zou stinken.

We spreken geregeld mensen die ervan overtuigd zijn dat watervrije urinoirs stinken of meer onderhoud vergen dan traditionele spoelurinoirs. Vaak hebben deze mensen slecht onderhouden waterloze urinoirs of urinoirs met een ‘laag waterverbruik’ gezien. Deze ruiken vaak niet fris. En iedereen weet, dat wil je absoluut niet!

Daarom doen wij het anders. Wij garanderen dat URIMAT Watervrije Urinoirs met goed onderhoud nooit stinken!

Ik leg je graag uit hoe dit zit.

Waterloze urinoirs bevatten minder bacteriën dan traditionele spoelurinoirs

Urine zelf is steriel. Bacteriële groei vindt pas plaats op het moment dat steriele urine zich vermengt met water of lucht. Daarom is een spoelrand de perfecte broedplaats voor bacteriën in een urinoir. Hier heb je bij een waterloos urinoir geen last van.

Bovendien veroorzaakt het doorspoelen van urinoirs nevel waar gevaarlijke bacteriën en virussen in kunnen zitten en zich vervolgens in de rest van de sanitaire ruimte kunnen verspreiden. Of zelfs op de persoon die het urinoir heeft gebruikt. Kortom, geen pretje! Bij een waterloos urinoir is er vanzelfsprekend geen waterspoeling. Zo voorkom je dat de bacteriën via nevel in de ruimte of op de persoon terecht komen.

Het andere item dat niet zo fris is: de spoelknop. Ook deze is achterwege gelaten, want onze URIMAT Watervrije Urinoirs hebben geen spoeling nodig.

Waterloze urinoirs zijn gemaakt van niet-poreus, ultra glad materiaal, zodat er geen urine in het urinoir achter blijft.

URIMAT Watervrije Urinoirs zijn gemaakt van een glad, niet-poreus uniek polycarbonaatmengsel of keramiek. Ook is de kom van het urinoir zodanig ontworpen dat er geen urine in het urinoir zal achterblijven. Bij een traditionele spoelurinoir is dit vaak de oorzaak van ongewenste geur. In waterloze urinoirs stroomt 100% van de urine naar beneden in de urinoirafvoer.

Bovendien blijft urine nooit staan als gevolg van niet doortrekken of omdat het sensor systeem weigert.

Waterloze urinoirs bevatten een geurafsluiter die ervoor zorgt dat er geen geurtjes uit het riool kunnen ontsnappen.

De urine stroomt naar de MB Active Trap geurafsluiter en loopt via het verticaal geplaatste membraan weg het riool in. Zodra de urine stopt met stromen, sluit het membraan zich automatisch en voorkomt zo dat gassen en geuren uit de riolering kunnen ontsnappen.

De geïntegreerde MB ActiveCube verbetert de hygiëne, vermindert afzettingen en voorkomt dat de binnenkant van de geurafsluiter en de afvoerleiding aangekoekt raken met organisch materiaal, urineafzetting en vetten.

Waterloze urinoirs zijn gemakkelijker schoon te maken dan traditionele urinoirs

Urimat Watervrije Urinoirs worden schoongemaakt met de MB Active Reiniger. Dit is een sanitair reiniger op basis van microbiologische bacteriën.  Deze bacteriën breken urine af wat ongewenste geur voorkomt en de leidingen tegen harde afzetting beschermt. Door het ontbreken van een spoelrand is het gehele urinoir makkelijk schoon te maken.

Conclusie

Naast dat je bijdraagt aan duurzaamheid met ons urinoir door de enorme drinkwater besparing, zijn onze urinoirs ook nog eens de meest hygiënische keuze!


Links & Verwijzingen

Foto door Tim Mossholder via Unsplash

Rioolgas: wat is het en wat doet het?

Rioolgas

Bij biocompact zijn we dagelijks bezig met duurzame oplossingen in de sanitaire ruimte. Naast het duurzaamheidsaspect focussen we ook sterk op hygiëne en veiligheid. Iets wat in de sanitaire ruimte hand in hand gaat.

Een belangrijk onderdeel bij hygiëne en veiligheid is rioolgas. Daar weten niet veel mensen van, maar kan wel enorm schadelijk zijn. Daarom  vertel ik u in deze blog meer over de term rioolgas.

Hoe ontstaat rioolgas en wat is het?

Rioolgassen ontstaan doordat organisch afval in het rioolwater terecht komt. Hierdoor start een proces van vergisting en ontstaat een gasmengsel. Rioolgas is een complex mengsel van giftige en niet-giftige gassen die aanwezig zijn in ons riool. Zeer giftige onderdelen van rioolgas zijn methaan, waterstofsulfide en ammoniak. Daarnaast zit er ook koolstofdioxide, zwaveldioxide en stikstofoxiden in rioolgas. 

Hieronder bespreken we de drie belangrijkste onderdelen, te weten: methaan, waterstofsulfide en ammoniak.

Methaan

Methaan kan zeer gevaarlijk zijn als dit uit het riool ontsnapt en in uw sanitaire ruimte terecht komt. Het verdringt de aanwezige zuurstof in de ruimte en kan leiden tot hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid en bewusteloosheid. In hoge concentraties kan dit gas zelfs voor verstikking zorgen als er te weinig zuurstof in een ruimte overblijft.

Echter, er gebeuren ook mooie dingen met methaan. Het methaan kan bijvoorbeeld worden opgevangen in rioolwaterzuiveringsinstallaties. Hierna kan het methaan worden gebruikt voor het opwekken van energie uit zogenaamde biogas. Wist u dat Duitsland al bijna een kwart van zijn hernieuwbare energie uit biogas haalt[1]?

Waterstofsulfide

Waterstofsulfide, ook wel zwavelwaterstof genoemd is een giftig gas dat ruikt naar rotte eieren, zelfs bij extreem laag concentraties. Dit gas ontstaat bij de rotting van vele zwavelhoudende organische stoffen als eiwitten. Kortom, niet iets wat je in huis wilt hebben.

Toch hebben we het al in huis! Ons lichaam maakt n.l. in hele kleine hoeveelheden ook waterstofsulfide aan. Dit reguleert o.a. de bloedruk en het remt ontstekingsprocessen af. Dit is dan ook niet schadelijk. Echter, bij blootstelling aan lage niveaus van waterstofsulfide kunnen al klachten ontstaan als; irritatie van de ogen en luchtwegen, nervositeit, duizeligheid, misselijkheid, hoofdpijn en slaperigheid.

Bij extreem hoge concentraties kan waterstofsulfide zelfs het bewustzijn doen verliezen.

Ammoniak

Ammoniak kennen wij vooral als Ammonia, dit is een mengsel van Ammoniak (maximaal 5%) met water. Dit wordt gebruikt als ontvetter van oppervlaktes voor het schilderen bijvoorbeeld.

Ook ammoniak is niet geheel ongevaarlijk en kan zeer schadelijk zijn voor de longen. Ammoniak mag dan ook niet worden verhit, want dan ontstaat er ammoniakdamp en dat kan dan leiden tot schade aan de longen.

Een sector waar ammoniak veel tot uitstoot komt is de agrarische sector. Dit gaat de laatste jaren wel veel beter want in de periode van 1990 tot 2015 is de uitstoot met 68% verminderd[2].

Hoe kan dit schadelijk zijn?

Iedereen is zelf verantwoordelijk voor alle rioolvoorzieningen in je huis tot en met de aansluiting op het riool. Als er dus een rioollucht in je huis, badkamer of toilet hangt, dan betekent het dat je problemen hebt met het waterslot of stankslot. Hierdoor komen de rioolgassen in uw huis, en dit is zoals gezegd niet bepaald bevorderlijk voor de gezondheid.

Conclusie

Rioolgassen zijn schadelijk voor de gezondheid en kunnen door slechte water- of stanksloten uit het riool ontsnappen. Voorkom dit door bij de aanwezigheid van een rioollucht altijd op zoek te gaan naar de oorzaak hiervan. Heb je een goede geurafsluiter nodig? Kijk dan eens naar onze Green Drain Geurafsluiters.


Links & Verwijzingen

Foto door Scott Rodgerson via Unsplash

[1] https://www.mdpi.com/2071-1050/13/3/1148/pdf

[2] https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Agri-environmental_indicator_-_ammonia_emissions

Water besparen: 5 redenen om er mee te starten

Water (besparen) is voor iedereen!

Water is een van de belangrijkste substanties op aarde, zonder water is er namelijk geen leven mogelijk op aarde. Er is heel veel water op aarde (zelfs meer water dan land), alleen is slechts een beperkt deel daarvan ook drinkbaar. Meeste recente schattingen geven aan dat 99% van water gevonden op aarde niet bruikbaar is voor levende wezens. Het gedeelte van het water wat wel bruikbaar is, moet de aarde delen met de miljarden levende wezens. Onnodig verbruik van water is dus uit den boze. Dus met water besparen maak je de wereld een betere plek!

5 redenen

We zetten hier 5 redenen neer waarom je water zou moeten besparen.

1. Betere wereld

De Verenigde Naties, met 193 lidstaten, heeft aangegeven van 2015 tot 2030 te werken aan 17 “Sustainable Development Goals”. Deze worden ook wel SDG’s genoemd. Deze 17 SDG’s hebben als doel om een einde te maken aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering. 5 van de 17 SDG’s hebben een indirecte of directe link met water en waterbesparing, nl[1].
               3. Verzeker een goede gezondheid en promoot welvaart voor alle leeftijden
               6. Schoon water en sanitaire voorzieningen voor iedereen
               11. Maak steden veilig, veerkrachtig en duurzaam
               12. Duurzame consumptie en productie
               15. Beschermen van ecosystemen, bossen en biodiversiteit

In veel van deze SDG’s wordt er gesproken over het zo efficiënt mogelijk gebruik maken van water. Daarnaast is belangrijk dat dat de hygiëne in water omhoog gaat. Wij geloven in deze SDG’s. Dus werken we daar graag mee aan het besparen van water om zo een betere wereld voor iedereen te krijgen. Jij toch ook?

2. Waterschaarste voorkomen

Elke zomer melden verschillende waterleveranciers dat zij aan hun grens zitten van wat ze kunnen leveren, zo ook dit jaar[2]. Dat dit gebeurt heeft meerdere oorzaken, zoals: warmere zomers, meer inwoners, maar ook door het productie proces van ons drinkwater. Dit hebben we eerder uitgelegd in de blog over wat drinkwater is en hoe dit wordt gemaakt. De opslag van drinkwater gebeurt in reinwaterkelders. Deze zijn niet flexibel op- of af te schalen. Onverwachte pieken, zoals afgelopen jaar mede door meer vakantiegangers in eigen land, zorgt er voor dat de bodem in zicht komt.

Op het moment dat er daadwerkelijk schaarste optreedt, kan dit ook een negatief effect hebben op uw bedrijf. Op het moment dat er geen water uit de kraan komt, kunnen bepaalde fabrieken stil komen te liggen, kan de landbouw geen water meer gebruiken om gewassen te besproeien, of wordt het kantoor niet meer leefbaar. Kortom, iets wat iedereen te allen tijde wil voorkomen.

3. CO2 uitstoot verminderen

Elke liter water wordt opgepompt, gereinigd, gepompt richting jouw bedrijf / instelling / huis, verbruikt, opgevangen en teruggepompt naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Dan begint dit weer opnieuw. Al deze werkzaamheden zorgen voor een CO2 uitstoot. Uit meerdere onderzoeken is gebleken dat 1 liter drinkwater in Nederland zorgt voor een uitstoot van 0,3 gram CO2 uitstoot[3]. Dat klinkt niet veel, echter verbruikt een gemiddeld persoon in Nederland ongeveer 133 liter per dag[4], dus 487.640 liter per jaar. Dat betekent dat 1 persoon gemiddeld 146 kilo CO2 uitstoot per jaar, alleen voor water. Dat komt overeen met 7 keer op en neer rijden tussen Rotterdam en Amsterdam met een gemiddelde auto. Toch fijn om zoiets te verminderen, want daarmee strijden we ook tegen de opwarming van de aarde.

4. Beter kans bij jouw klant

Steeds meer consumenten, en ook bedrijven, vinden het belangrijk dat het bedrijf waar ze kopen rekening houdt met het milieu. Volgens een onderzoek van B-Open[5] steeg in 1 jaar het aantal consumenten dat let op duurzaamheid bij een aankoop van 46% naar 53%! Daarnaast zijn klanten ook steeds meer bereid om meer te betalen voor een duurzaam product (28% in 2014 en 38% in 2019). Kortom, een grote kans voor jouw bedrijf!

Om te starten met duurzaamheid zijn er verschillende certificaten (BREEAM, GPR, LEED) te verkrijgen om aan te tonen waar jouw bedrijf op dit moment staat, en waar nog een verbetering te behalen valt. Zo streef jij én een betere wereld na, én werk je aan een duurzame reputatie.

5. Economisch

Zoals iedereen weet, is water een verbruiksproduct, oftewel: je betaalt per verbruikseenheid. De verbruikseenheid in Nederland is vaak m3 (1.000 liter). Voor één m3 (1.000 liter) betaal je in Nederland gemiddeld €0,98 (bron). Dit bespaar je uit en dus kan een investering in waterbesparing niet alleen goed voor de wereld zijn, maar ook voor de portemonnee.

Conclusie

Water besparing is een “hot topic”, ook in deze tijden. Duurzamer worden we allemaal, de vraag is alleen wanneer jij hiermee start!

Interesse om samen te kijken naar duurzame oplossingen in uw sanitaire ruimte? Bekijk onze oplossingen of neem contact met ons op!


Links & Verwijzingen

Foto door Cia Gould via Unsplash
[1] UN Water development
[2] Waterverbruik 70% hoger
[3] Milieubarometer
[4] Waternet gemiddeld waterverbruik
[5] B-Open Infographic

Meer hygiëne in de sanitaire ruimte? U bent aan zet!

Wash your hands

Hygiëne is belangrijker dan ooit en krijgt steeds meer aandacht. We wassen onze handen stuk, dragen mondkapjes en houden afstand. Maar hoe staat het met de hygiëne in de sanitaire ruimte? Deze ruimte ziet men niet als de meest schone locatie. In deze blog zoeken we uit welke onderzoeken naar hygiëne er zijn geweest in de sanitaire ruimte en wat u er tegen kan doen om te voorkomen dat uw klanten, medewerkers of uzelf bacteriën oppikken.

Binnenshuis

In geïndustrialiseerde landen brengen mensen gemiddeld gezien 90% van hun tijd binnen door. Dan wel op kantoor, in de fabriek of thuis: bijna de gehele tijd is de mens binnen[1]. Juist binnen zijn er significant meer bacteriën dan buiten[2] en de meeste schimmels worden gevonden in keukens, badkamers en kantoren.

Onderzoek naar hygiëne in de sanitaire ruimte

Op het gebied van badkamers werden al in 1975 twee zeer belangrijke zaken aangetoond door Gerba, Wallis en Melnick[3]. Ten eerste: Bij het doortrekken van het toilet verdwijnt een deel van de bacteriën. Een deel blijft echter zitten en ook na herhaaldelijk doortrekken verdwenen die niet. Sterker nog, het werd vaak nog erger. Het porselein blijkt bepaalde bacteriën aan te trekken en bij het doorspoelen uit te stoten. Sommigen virussen die in de toiletpot zaten konden door een behandeling wel loskomen van het porselein en verdwenen daarna na een aantal keren doorspoelen. Sommige virussen echter niet.

Ten tweede, bacteriën die in de toiletpot zaten, kwamen bij het doortrekken buiten het toilet terecht. De bacteriën en virussen die iemand achter laat in het toilet, kwamen door het doorspoelen ver buiten de pot terecht. Deze bacteriën groeiden ook nog rustig verder in de uren hierna. De conclusie die de onderzoekers trokken was dan ook dat iemand een virus kan oplopen in de sanitaire ruimte.   

Bovendien toonden onderzoekers in 2014 aan dat er meer dan 77.000 verschillende vormen van virussen en bacteriën zich in publieke toiletten bevonden[4]. De virussen die gevonden worden? Onder andere: het herpesvirus, Staphylococcus, human papillomavirus (HPV), en E. Coli.

Kortom, rond het toilet bevinden zich veel bacteriën. Hoe zit dat op het gebied van handen wassen en handen drogen dan? Daar is veel discussie over. In een studie in 2018 wordt er aangetoond dat er bacteriën worden rond geblazen bij het drogen van de handen[5]. Echter, het is nog onbekend of die bacteriën geconcentreerd genoeg zijn om schadelijk te zijn. Ook zouden zogenaamde jet-blowers meer bacteriën rond blazen dan normale handendrogers. Ook hier is er discussie, want het is namelijk niet zo raar dat er bacteriën rondzwermen in een publiek toilet. De vraag of de bacteriën daar echt schadelijk zijn, is nog onbeantwoord.

Oplossing

Kortom, er zijn veel mogelijke infectiebronnen in een publiek toilet. Gelukkig is dat te voorkomen, en zoals beloofd komen we met een oplossing.

Veel klanten van biocompact hebben gekozen voor Urimat watervrije urinoirs, omdat deze geen nevel verspreiden (de urinoirs gebruiken geen water en worden dus niet doorgespoeld). Zoals besproken, via die nevel is de kans dat toiletten bacteriën verspreiden. Door geen water te gebruiken, worden er significant minder bacteriën verspreid.

Daarnaast is er ook technologische vernieuwing op het gebied van handen wassen. Met onze Smixin handen was units raakt de gebruiker niks aan. Water, zeep en papier worden automatisch afgegeven op het moment dat het nodig is, simpel door de handen in het apparaat te steken. Zo voorkom je dat je bacteriën op het apparaat achterlaat welke de volgende gebruiker aansteekt.

Conclusie

Dat de publieke toiletten veel bacteriën huisvesten is zeker aangetoond. Gelukkig is het ook zo dat de techniek beter en beter wordt en daarmee voorkomt dat dit soort bacteriën en virussen de kans krijgen om de gebruiker te infecteren.

Interesse om te kijken hoe we uw sanitaire ruimte hygiënischer kunnen maken? Bekijk onze producten of neem contact met ons op.


Links & Verwijzingen

Foto door Sharon McCutcheon viaUnsplash
[1] Tijdsbesteding binnen / buiten
[2] Bacteriën binnen
[3] Gerba, Wallis en Melnick
[4] Virussen in het toilet
[5] Bacteriën bij het handendrogen

Drinkwater: wat is het en hoe wordt het gemaakt?

In deze blog leg ik uit wat drinkwater is en hoe het wordt gemaakt.

Wat is drinkwater?

Vaak hebben wij het met onze klanten over drinkwater besparen. Maar wat is drinkwater precies, en waarom is hier een tekort aan?

Drinkwater is water van dusdanige kwaliteit dat het te gebruiken is voor consumptie. . In de Drinkwaterwet (voorheen Waterleidingwet) en in het Drinkwaterbesluit staan namelijk specifieke eisen waar drinkwater aan moet voldoen. Hierdoor kan men in Nederland verwachten dat het drinkwater zonder gevaar te consumeren is. De wet zegt onder andere iets over de bestandsdelen, de smaak en de kleur. Bij consumptie denken wij voornamelijk aan het water wat we drinken. Echter, het gaat niet alleen over water uit de kraan. Het gaat ook over water dat we gebruiken tijdens ons dagelijks leven, namelijk water voor koken, wassen of het toilet door te spoelen.

Wij kennen drinkwater overigens vooral als leidingwater. Dat is logisch, gezien in Nederland sinds het bestaan van drinkwater dit wordt geleverd via een leidingnetwerk. Als eerste gebeurde dit in Amsterdam waar bewoners een emmer drinkwater konden halen voor één cent. [1]

Hoe wordt drinkwater gemaakt?

Toen in 1853 in Amsterdam als eerste het waterleidingnetwerk ontstaan is zijn er vanaf 1900 steeds meer gemeentes die samen een waterleiding bedrijf oprichten. Dat was de start van massale aansluiting op waterleiding voor de normale burger. Dit was belangrijk, omdat men tot op dat moment hun water bij waterputten haalden. Deze waren namelijk een bron van bacteriën en zorgden voor uitbraken van verschillende virussen. Al deze waterleidingbedrijven zorgen voor het winnen, zuiveren en distribueren van het water naar consumenten en zakelijke klanten.

Winning
 Onttrekking grondwaterOnttrekking natuurlijk duinwaterOnttrekking oevergrondwaterOnttrekking oppervlaktewater
Waterwinning 2005 (miljoen m3) 695 11 60 490
Waterwinning 2006 (miljoen m3)  706 10 61 502
Waterwinning 2007 (miljoen m3) 6911362482
Gebruik per type ruwwaterbron[2]

Het winnen in Nederland gebeurt dus door verschillende technieken, zoals hierboven te zien:

  1. Grondwateronttrekking (55%)
  2. Oppervlaktewater en oevergrondwater onttrekking(44%)
  3. onttrekking uit natuurlijk duinwater (0,1%)

Grondwateronttrekking gebeurt na het langdurig laten zitten van het water in de grond. Dit water is daar vooral door regenwater gekomen. De levende organismen zijn dan verdwenen en vervolgens pompt het waterbedrijf het water omhoog. Oppervlaktewater onttrekking gebeurt voornamelijk in gebieden waar het grondwater te veel zout bevat. Dit is voornamelijk in de gebieden die grenzen aan open (zout) water. Oppervlakte water is voornamelijk water uit de Maas en de Rijn.

Zuiveren

Na het winnen van het water starten een aantal processen om het water geschikt te maken voor consumptie. Deze processen verschillen per herkomst van het water.

Beluchting, microzeven, ontharding, kooldosering en zandfiltratie worden ingezet om zo aan de eisen te voldoen, die in de wet staan omschreven. Vervolgens gaat het water naar een reinwaterkelder. Het waterleidingbedrijf slaat het water hier op. Vervolgens verblijft het water voor maximaal 24 uur om de kwaliteit te waarborgen.

Distribueren

Vanuit de reinwaterkelders wordt het water onder druk de leidingen in gespoten waarna het uiteindelijk uit de kraan komt.

Nadat het drinkwater gebruikt is, komt het terecht in het riool. Vanuit het riool gaat het water naar rioolwaterzuiveringsinstallaties. Hier wordt het water gefilterd door het toevoegen van bacteriën en zuurstof. Nadat dit is gebeurd wordt het uiteindelijk teruggeven aan de natuur, uiteraard onder strenge voorwaarden waar het water aan moet voldoen.

Conclusie

Het water legt een hele reis af alvorens het bij u uit de kraan komt. Dat gebeurt voornamelijk om de kwaliteit te waarborgen. Bovendien biedt dit mogelijkheid om uit verschillende bronnen water te halen. Kortom, een heel belangrijke taak die al jaren goed wordt volbracht.

Links & Verwijzingen

[1] * J.A. Groen jr., Een cent per emmer. Het Amsterdamse drinkwater door de eeuwen heen (Amsterdam 1978).
[2] BRON: VEWIN

Nu al zorgen over droogte in Nederland

Droogte

Het is pas april en nu al beginnen de zorgen over droogte in Nederland. Meerdere waterzuiveringsbedrijven hebben alarm geslagen. Iets wat we vaker gaan zien in de aankomende jaren…

Het is slechts april, en nu al wordt er alarm geslagen door meerdere waterzuiveringsbedrijven. Hoe kan dat? Wat belooft dat voor de aankomende zomer? We leggen het hier kort uit.

De oorzaak dit jaar ligt in meerdere zaken.

  1. Meer mensen vieren zomer in eigen land
    Door Corona blijven meer mensen in eigen land, en dat zorgt voor extra druk bij de waterbedrijven. Mensen vullen zwembadjes, gebruiken extra water voor in en om het huis en drinken ook nog meer
  2. Steeds warmere zomers
    De zomers worden de afgelopen jaren alleen maar warmer, en dat betekent dat er sowieso meer water wordt verbruikt. Denk aan de gewassen op het land, sproeien van tuinen en grasvelden en waterpret in de tuin

Wat belooft dit dan voor de aankomende zomer? Betekent het echt dat er een moment komt dat er geen water meer uit de kraan komt? Wees gerust, de verwachting is niet dat dit gaat gebeuren. Waterbedrijven hebben een leveringsplicht, wat betekent dat zij moeten leveren. Echter, ook zij hebben een maximale levercapaciteit. Dat heeft deels te maken met de manier waarop wij in Nederland water opslaan, in zogenaamde reinwaterkelders. In deze kelders slaan wij maximaal 24 uur water op voordat het geleverd wordt. Dit gebeurt om de kwaliteit van het water te waarborgen. Om de capaciteit te verhogen, moeten we deze kelders gaan uitbreiden. Dat klinkt lastig, en dat is het ook. Ondanks dat de waterbedrijven er mee bezig zijn is, is dat niet op korte termijn een oplossing. Deze zomer zullen we dan ook rustig aan moeten doen!

Benieuwd hoe u een stap kan maken als bedrijf om water te gaan besparen in de sanitaire ruimte? Bekijk onze innovatieve producten en draag bij aan een duurzamere wereld.

BRON: AD.nl