Drinkwater: wat is het en hoe wordt het gemaakt?

In deze blog leg ik uit wat drinkwater is en hoe het wordt gemaakt.

Wat is drinkwater?

Vaak hebben wij het met onze klanten over drinkwater besparen. Maar wat is drinkwater precies, en waarom is hier een tekort aan?

Drinkwater is water van dusdanige kwaliteit dat het te gebruiken is voor consumptie. . In de Drinkwaterwet (voorheen Waterleidingwet) en in het Drinkwaterbesluit staan namelijk specifieke eisen waar drinkwater aan moet voldoen. Hierdoor kan men in Nederland verwachten dat het drinkwater zonder gevaar te consumeren is. De wet zegt onder andere iets over de bestandsdelen, de smaak en de kleur. Bij consumptie denken wij voornamelijk aan het water wat we drinken. Echter, het gaat niet alleen over water uit de kraan. Het gaat ook over water dat we gebruiken tijdens ons dagelijks leven, namelijk water voor koken, wassen of het toilet door te spoelen.

Wij kennen drinkwater overigens vooral als leidingwater. Dat is logisch, gezien in Nederland sinds het bestaan van drinkwater dit wordt geleverd via een leidingnetwerk. Als eerste gebeurde dit in Amsterdam waar bewoners een emmer drinkwater konden halen voor één cent. [1]

Hoe wordt drinkwater gemaakt?

Toen in 1853 in Amsterdam als eerste het waterleidingnetwerk ontstaan is zijn er vanaf 1900 steeds meer gemeentes die samen een waterleiding bedrijf oprichten. Dat was de start van massale aansluiting op waterleiding voor de normale burger. Dit was belangrijk, omdat men tot op dat moment hun water bij waterputten haalden. Deze waren namelijk een bron van bacteriën en zorgden voor uitbraken van verschillende virussen. Al deze waterleidingbedrijven zorgen voor het winnen, zuiveren en distribueren van het water naar consumenten en zakelijke klanten.

Winning
 Onttrekking grondwaterOnttrekking natuurlijk duinwaterOnttrekking oevergrondwaterOnttrekking oppervlaktewater
Waterwinning 2005 (miljoen m3) 695 11 60 490
Waterwinning 2006 (miljoen m3)  706 10 61 502
Waterwinning 2007 (miljoen m3) 6911362482
Gebruik per type ruwwaterbron[2]

Het winnen in Nederland gebeurt dus door verschillende technieken, zoals hierboven te zien:

  1. Grondwateronttrekking (55%)
  2. Oppervlaktewater en oevergrondwater onttrekking(44%)
  3. onttrekking uit natuurlijk duinwater (0,1%)

Grondwateronttrekking gebeurt na het langdurig laten zitten van het water in de grond. Dit water is daar vooral door regenwater gekomen. De levende organismen zijn dan verdwenen en vervolgens pompt het waterbedrijf het water omhoog. Oppervlaktewater onttrekking gebeurt voornamelijk in gebieden waar het grondwater te veel zout bevat. Dit is voornamelijk in de gebieden die grenzen aan open (zout) water. Oppervlakte water is voornamelijk water uit de Maas en de Rijn.

Zuiveren

Na het winnen van het water starten een aantal processen om het water geschikt te maken voor consumptie. Deze processen verschillen per herkomst van het water.

Beluchting, microzeven, ontharding, kooldosering en zandfiltratie worden ingezet om zo aan de eisen te voldoen, die in de wet staan omschreven. Vervolgens gaat het water naar een reinwaterkelder. Het waterleidingbedrijf slaat het water hier op. Vervolgens verblijft het water voor maximaal 24 uur om de kwaliteit te waarborgen.

Distribueren

Vanuit de reinwaterkelders wordt het water onder druk de leidingen in gespoten waarna het uiteindelijk uit de kraan komt.

Nadat het drinkwater gebruikt is, komt het terecht in het riool. Vanuit het riool gaat het water naar rioolwaterzuiveringsinstallaties. Hier wordt het water gefilterd door het toevoegen van bacteriën en zuurstof. Nadat dit is gebeurd wordt het uiteindelijk teruggeven aan de natuur, uiteraard onder strenge voorwaarden waar het water aan moet voldoen.

Conclusie

Het water legt een hele reis af alvorens het bij u uit de kraan komt. Dat gebeurt voornamelijk om de kwaliteit te waarborgen. Bovendien biedt dit mogelijkheid om uit verschillende bronnen water te halen. Kortom, een heel belangrijke taak die al jaren goed wordt volbracht.

Links & Verwijzingen

[1] * J.A. Groen jr., Een cent per emmer. Het Amsterdamse drinkwater door de eeuwen heen (Amsterdam 1978).
[2] BRON: VEWIN

Nu al zorgen over droogte in Nederland

Droogte

Het is pas april en nu al beginnen de zorgen over droogte in Nederland. Meerdere waterzuiveringsbedrijven hebben alarm geslagen. Iets wat we vaker gaan zien in de aankomende jaren…

Het is slechts april, en nu al wordt er alarm geslagen door meerdere waterzuiveringsbedrijven. Hoe kan dat? Wat belooft dat voor de aankomende zomer? We leggen het hier kort uit.

De oorzaak dit jaar ligt in meerdere zaken.

  1. Meer mensen vieren zomer in eigen land
    Door Corona blijven meer mensen in eigen land, en dat zorgt voor extra druk bij de waterbedrijven. Mensen vullen zwembadjes, gebruiken extra water voor in en om het huis en drinken ook nog meer
  2. Steeds warmere zomers
    De zomers worden de afgelopen jaren alleen maar warmer, en dat betekent dat er sowieso meer water wordt verbruikt. Denk aan de gewassen op het land, sproeien van tuinen en grasvelden en waterpret in de tuin

Wat belooft dit dan voor de aankomende zomer? Betekent het echt dat er een moment komt dat er geen water meer uit de kraan komt? Wees gerust, de verwachting is niet dat dit gaat gebeuren. Waterbedrijven hebben een leveringsplicht, wat betekent dat zij moeten leveren. Echter, ook zij hebben een maximale levercapaciteit. Dat heeft deels te maken met de manier waarop wij in Nederland water opslaan, in zogenaamde reinwaterkelders. In deze kelders slaan wij maximaal 24 uur water op voordat het geleverd wordt. Dit gebeurt om de kwaliteit van het water te waarborgen. Om de capaciteit te verhogen, moeten we deze kelders gaan uitbreiden. Dat klinkt lastig, en dat is het ook. Ondanks dat de waterbedrijven er mee bezig zijn is, is dat niet op korte termijn een oplossing. Deze zomer zullen we dan ook rustig aan moeten doen!

Benieuwd hoe u een stap kan maken als bedrijf om water te gaan besparen in de sanitaire ruimte? Bekijk onze innovatieve producten en draag bij aan een duurzamere wereld.

BRON: AD.nl